Πρόγραμμα κοινωνικής-λαϊκής κουζίνας – Δεκέμβρης 2017

Posted in Αφίσες | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόγραμμα κοινωνικής-λαϊκής κουζίνας – Δεκέμβρης 2017

Κείμενο στα φαρσί για τα αντιφασιστικά Σάββατα- آشپزخانه سوسیال دمکرات در((Agio Panteleimon))

آشپزخانه سوسیال دمکرات در((Agio Panteleimon))

گروه ضدفاشیستهای  Distomo به مدت سه سال در Agios Panteleimonas. هدف اول و مهم بود برای ما به ساخت یک منطقه ضد فاشیستی در Agios Panteleimonas. یک منطقه آزادی به عنوان یک کل برای جنبش رقابتی. این در درجه اول اهمیت و اهمیت فتح سیاست مواد پس از سه سال حضور روزانه در Agios Panteleimon آمد مخالف برای نمایش هر گونه تلاش سازمان یافته  باند شبه نظامی با نام طلوع طلایی و یا با مته سوراخ L.E.P.EN. و دلیل روشنی که مبارزه ضد فاشیستی مگر اینکه  اگر شرایط مادی رویارویی سازماندهی نمی تواند باشد پیروز است.

Distomo  آموزش داده شده توسط تاریخ ضد فاشیستی زیادی از یونانی و جنبش ضد فاشیستی بین المللی است. ما از حماسه EAM-ELAS دوره ’41 -’45 و فرآیندهای تکوین همبستگی محبوب که سوال از غذا میلیون نفر از مردم مبارزه اکنون مسلح قوم فاشیست علیه فاشیسم سه گانه، imperalismo و همکاران همدستان محلی پاسخ الهام نازی ها ما که توسط کمیته تدارکات و سازمان از آنارشیست های اسپانیایی برای حل مسائل مربوط به قدرت پیشتاز و کارگران مسلح الهام گرفته، و در رابطه با تأمین تمام مناطق. ضد فاشیستی یک وظیفه تاریخی به کلاس خون و غارت اجتماعی برای ارتقاء مبارزه سیاسی به

شبه نظامی ضد فاشیسم مبارزه مش چند شکل در کنار جنگ، حفظ، آزادی می تواند و باید خود را ساخت شبکه ای از همبستگی مردمی در امروز، با خط مقدم آن به عنوان پاسخ به پتانسیل ما برای غذا.

در این محور، دو شنبه ها یک ماه به جای آشپزخانه اجتماعی محبوب آگیوس Panteleimonas شروع این روند طولانی شنبه 4 نوامبر. در همکاری با این پروژه از آشپزخانه های اجتماعی » مرد دیگر » و دور در برابر یک سازمان غیر دولتی، نهادها، مقامات شهرداری یا دولت احزاب. با جامعه محلی و پرولتاریای چند ملیتی ارتباط برقرار کنید. برای ساختن فرایند همبستگی ساختار ضد فاشیستی مردم از زیر با ما به جهان از مبارزه و کار و جهان از مبارزه و کار برای ما. ما آنها را فاشیست-می نماید به کمک به این روند و را به لباس، غذا، دارو و آنچه در نظر لازم است.

شنبه نوامبر 4: عملیات سوسیال دموکرات آشپزخانه و Distomo استان 14: 30-18: 00

زمین خواهد 18.00 عمل به 20.00 در روزهای شنبه بقیه که هیچ آشپزخانه محبوب اجتماعی وجود دارد.

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κείμενο στα φαρσί για τα αντιφασιστικά Σάββατα- آشپزخانه سوسیال دمکرات در((Agio Panteleimon))

3 χρόνια Δίστομο – Κάλεσμα στο πολιτικό διήμερο του Στεκιού [Βίντεο]

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 3 χρόνια Δίστομο – Κάλεσμα στο πολιτικό διήμερο του Στεκιού [Βίντεο]

2ΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Το Αντιφασιστικό-Αντιεξουσιαστικό Στέκι Δίστομο ήρθε σαν συνέχεια αντιφασιστικών αγώνων  στην ευρύτερη περιοχή, του μαχόμενου αντιφασιστικού κινήματος  και ως πολιτικό προϊόν του αντιφασιστικού μετώπου και των αντιφασιστικών μοτοπορειών (2012-2013). Αλλά ήρθε και σαν κομμάτι μιας πιο εξειδικευμένης και συνολικής αντιφασιστικής στρατηγικής , που έθετε ως απάντηση στο ζήτημα της γενικευμένης εδραίωσης και εδαφικοποίησης τόσο πολιτικής όσο και κοινωνικής του ελληνικού παρακρατικού φασισμού την δικιά μας αντιφασιστική εδραίωση και εδαφικοποίηση. Ο Άγιος Παντελεήμονας αποτέλεσε για χρόνια πεδίο συσπείρωσης και οργάνωσης φασιστικών-παρακρατικών συμμοριών, μια περιοχή που η Χρυσή Αυγή χρησιμοποίησε σαν προπύργιο αύξησης των ποσοστών της πάντοτε σε συνεργασία με το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Η πολιτική σημασία του για το αντίπαλο στρατόπεδο ήταν ξεκάθαρη και η δίκη μας αντίληψη και πολιτική προοπτική έκρινε ως αναγκαιότητα η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής να ξεκινήσει από τον Άγιο Παντελεήμονα. Η οικοδόμηση μιας αντιφασιστικής ζώνης εκεί που ο εχθρός θεωρούσε ότι έχει την πολιτική πρωτοβουλία των κινήσεων μπορούσε να γίνει μόνο μέσα από μια εδαφικοποιημένη-μετωπική-πολύμορφη- μαχητική- αντιφασιστική δομή. Έτσι, τον Νοέμβρη του 2014 γεννήθηκε το Αντιφασιστικό- Αντιεξουσιαστικό Στέκι Δίστομο, μια δομή που στο εσωτερικό της συσπειρώθηκαν από την αρχή αναρχικοί-κομμουνιστές- αντιφασίστες, με κοινή πολιτική αφετηρία να φέρουν εις πέρας την οικοδόμηση μιας αντιφασιστικής ζώνης μέσα από την απελευθέρωση του Αγίου Παντελεήμονα από τις φασιστικές- παρακρατικές συμμορίες.

Σήμερα, 3 χρόνια μετά από την πρώτη φορά που ανοίξαμε στον Άγιο Παντελεήμονα, εκτιμούμε πως ένας από τους πολιτικούς στόχους που θέσαμε έχει υλοποιηθεί. Το Στέκι Δίστομο κατόρθωσε να υλοποιήσει την οικοδόμηση μιας αντιφασιστικής ζώνης στον Άγιο Παντελεήμονα, μιας ζώνης ελευθερίας συνολικά για το ανταγωνιστικό κίνημα μέσα από τον πολύμορφο αγώνα που ανέπτυξε αυτά τα 3 χρόνια. Απαγορεύσαμε οποιαδήποτε προσπάθεια δημόσιας εμφάνισης φασιστών- παρακρατικών στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα μέσα από πλατειές μαχητικές αντισυγκεντρώσεις. Πραγματοποιήσαμε δυναμική παρέμβαση στα γραφεία της Χ.Α. στο Σταθμό Λαρίσης καθιστώντας σαφές τόσο σε αυτούς όσο και στους κρατικούς προστάτες του από τον 3ο μήνα λειτουργίας  μας πως η πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων είναι δικιά μας. Κλείσαμε τα γραφεία της Λ.Ε.Π.Ε.Ν, τα οποία από την πρώτη στιγμή που αντιληφθήκαμε ότι λειτουργούν  βρέθηκαν σε συχνή ‘’πολιορκία’’ από τα άμεσα αντιφασιστικά αντανακλαστικά του κόσμου του αγώνα. Ανοίξαμε,περιφρουρήσαμε και παραδώσαμε στον κόσμο της γειτονιάς την παιδική χαρά η οποία παρέμενε κλειστή από  τον Καμίνη και τους ντόπιους φασίστες, βάζοντας το λιθαράκι μας στην βελτιώση της καθημερινότητας της ζωής των παιδιών στον Άγιο Παντελεήμονα.

Παράλληλα, έχουμε διοργανώσει αντιφασιστικές μοτοπορείες σε άλλες γειτονιές της Αθήνας στις οποίες θεωρούμε ότι ο φασιστικός-παρακρατικός κίνδυνος είναι υπαρκτός. Έχουμε πραγματοποιήσει οργανωμένη αντιφασιστική παρέμβαση 2 φορές στον Κορυδαλλό κατά την διάρκεια της έναρξης της δίκης της Χρυσής Αυγής.Έχουμε παρέμβει στο υποκατάστημα της Χρυσής Αυγής στον Ερυθρό, το Bristol, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του. Έχουμε αποτελέσει την πολιτική εμπροσθοφυλακή στην κεντρική διήμερη αντιφασιστική περιπολία των Ιμίων του 16, μιας βδομάδας που κανείς δεν θα ξεχάσει το τσάκισμα των γερμανών ναζί στο Μοναστηράκι. Έχουμε πραγματοποιήσει αντιφασιστικές περιπολίες σε γειτονιές της μητρόπολης όπως η Αττική και συνδράμει σε παρόμοιες κινήσεις συντρόφων ως υποστηρικτικό πολιτικό κομμάτι όπως στην Ελευσίνα.  Έχουμε συμμετάσχει σε κεντρικές αντιφασιστικές διαδηλώσεις  και συγκεντρώσεις. Σε Πανελλαδικό επίπεδο, συνδιοργανώσαμε την μαζική αντιφασιστική πορεία στην Καβάλα, ως ένδειξη αλληλεγγύης στον διαρκή μαχητικό αντιφασιστικό αγώνα που διεξάγουν οι σύντροφοι και συντρόφισσες εκεί.

Το Στέκι Δίστομο δεν μπορεί να σταματήσει εδώ. Πολιτική μας προμετωπίδα παραμένει η υπεράσπιση της αντιφασιστικής νίκης στον Άγιο Παντελεήμονα και προμαχώνας μας η αντίληψη του εδαφικοποιημένου μετωπικού πολύμορφου μαχητικού αντιφασισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παλεύουμε για την οικοδόμηση μιας διαδικασίας ολόπλευρων αγωνιστικών προσωπικοτήτων, ενός στεκιού μελών που θα μπορέσει να γίνει παράδειγμα υπευθυνότητας,αγωνιστικής ηθικής, κουλτούρας, πειθαρχίας, αυταπάρνησης και μαχητικότητας. Ο πολιτικός αγώνας του Αντιφασιστικού- Αντιεξουσιαστικού Στεκιού Δίστομο είναι σε διαδικασία αναβάθμισης, οι κατακτήσεις μας δημιουργούν νέα καθήκοντα που πρέπει να σταθούμε συνεπείς. Ήδη, βρισκόμαστε στην διαδικασία οικοδόμηση  μιας διαδικασίας  αντιφασιστικής-λαϊκής αλληλεγγύης,απαντώντας στο ζήτημα της τροφής με αιχμή του δόρατος τον μαχητικό αντιφασισμό, προσδοκούμε να ατσαλώσουμε την κοινωνική μας οχύρωση στον Άγιο Παντελεήμονα. Θεωρούμε αντιφασιστική αναγκαιότητα να προκύψουν και άλλες δομές στο πνεύμα και την λογική του Διστόμου. Να αναλύσουμε το μητροπολιτικό πεδίο, να εντοπίσουμε που ανθίζει ο παρακρατικός φασισμός, ποιές περιοχές χρησιμοποιεί ως πολιτική εμπροσθοφυλακή και  να επιλέξουμε εμείς και όχι ο εχθρός που θα δώσουμε την μάχη, που θα εδαφικοποιήσουμε επιπλέον τον αγώνα μας. Παλεύουμε για την οικοδόμηση ενός μηχανισμού υπεράσπισης των κατακτήσεων,των διεκδηκήσεων και των αναγκών του αντιφασιστικού και συνολικά του ανταγωνιστικού κινήματος. Ο μαχητικός αντιφασισμος είναι διαλεκτικά συνδεδεμένος με την υπεράσπιση των απόκληρων και των αδύναμων. Οφείλουμε να φτιάξουμε ένα αδιάκοπο εργαστήρι παραγωγής πολιτικής πρακτικής απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια τρομοκράτησης του λαού, να αντιπαλέψουμε κάθε τεχνητό διαχωρισμό που θέλουν να επιβάλλουν τα αφεντικά ανάμεσα στους προλετάριους.Τέλος, κομμάτι της πολιτικής μας στρατηγικής αποτελεί η Πανελλαδική Αντιφασιστική Συμπόρευση των μαχόμενων αντιφασιστικών δυνάμεων σε ένα Ενιαίο Πανελλαδικό Πολύμορφο Εδαφικοποιημένο Αντιφασιστικό Μέτωπο, τον δικό μας  πολιτικά αναγκαίο όρο για την ολοκληρωτική επικράτηση.

Ο αγώνας απέναντι στο φασισμό είναι καθημερινά στο προσκήνιο. Η ανάγκη οργάνωσης στις δομές του μαχητικού αντιφασιστικού κινήματος προκύπτει ως ανάγκη επιβίωσης, ως ανάγκη περιφρούρησης της καθημερινότητας και της ίδιας της ζωής και της ελευθερίας. Καλούμε όλους τους  αντιφασίστες-ιες να παρεβρεθούν στο πολιτικό 2ημερο για τα 3 Χρόνια του Διστόμου στον Άγιο Παντελεήμονα.
ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΔΙΑΛΕΓΕΙ Η ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ Η ΤΑ ΟΠΛΑ

1η μέρα: Αντιφασιστική Εκδήλωση:3 Χρόνια Δίστομο-Μια Μαχητική Αντιφασιστική Στρατηγική

2η μέρα: Αντιφασιστική Μοτοπορεία στις γειτονιές της Αθήνας,18.00, Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα.

 

 

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο 2ΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Ενημέρωση για Κολωνό-Σεπόλια και κάλεσμα σε αντιφασιστική διαδήλωση στα Σεπόλια

Ο Κολωνός και τα Σεπόλια σαν γειτονιές αποτελούν τρανό παράδειγμα της εδαφικής εδραίωσης του παρακρατικού φασισμού. Με αφορμή την έναρξη Κυριακάτικου Σχολείου Ενισχυτικής Διδασκαλίας για παιδιά από την πακιστανική κοινότητα συγκροτήθηκε ένα αντιδραστικό-φασιστικό-παρακρατικό μπλοκ γονέων-κατοίκων-βουλευτών και ντόπιων υμνητών του Χίτλερ και των Ταγμάτων Ασφαλείας. Σήμερα Κυριακή, εμείς σαν Δίστομο επιλέξαμε την οργανωμένη παρουσία μας έξω από το 144ο Δημοτικό Σχολείο Σεπολίων με σκοπό να αποτρέψουμε οποιαδήποτε οργανωμένη εμφάνιση του συγκεκριμένου εσμού και να οικοδομήσουμε σχέσεις πολιτικής εμπιστοσύνης με τον ντόπιο αντιφασιστικό κόσμο της περιοχής.

Μετά το τέλος της συγκέντρωσης, επιλέξαμε να κάνουμε μια αυτόνομη αντιφασιστική παρέμβαση. Κατά τη διάρκεια της κίνησής μας, και ενώ αναγράφαμε συνθήματα, δεχθήκαμε λεκτική επίθεση από γνωστή ‘’αγανακτισμένη’’ κάτοικο. Τη στιγμή της λεκτικής αντιπαράθεσης, αντιλαμβανόμαστε να μας σημαδεύουν σε ευθεία βολή 2 φασίστες από το απέναντι μπαλκόνι κρατώντας όπλα- δεν γνωρίζουμε αν είναι αληθινά ή όχι. Μείναμε σταθεροί στη θέση μας και τους προκαλέσαμε να κατέβουν κάτω. Αυτοί δεν κατέβηκαν, συγκροτήσαμε το σώμα της παρέμβασης και αποχωρήσαμε συγκροτημένα.

Σαν Στέκι Δίστομο, θεωρούμε ως μια πρώτη κίνηση πολιτικής ανταπάντησης να καλέσουμε σε αντιφασιστική πορεία στις γειτονιές του Κολωνού και των Σεπολιών την Τρίτη 14 Νοεμβρη, ώρα 18.00 με σημείο συνάντησης το μετρό των Σεπολίων. Είναι πολιτικό μας καθήκον να απλώσουμε τον μαχητικό αντιφασισμό στο μητροπολιτικό πεδίο, στήνοντας ανάχωμα στους φασίστες και τους κρατικούς τους προστάτες.

Υ.Γ.1 Σκουλήκια…Άγιος Παντελεήμονας- Κολωνός 1 τσιγάρο δρόμος.

Ενημερώσεις- Καλέσματα

Α) Αντιφασιστική Πορεία στις γειτονιές των Σεπολιών και του Κολωνού, Τρίτη 14 Νοέμβρη, ώρα 18.00, μετρό Σεπολίων

Β)Πολιτική ενημέρωση για το περιστατικό στον Κολωνό και τα χαρακτηριστικά της πορείας, Δευτέρα 13 Νοέμβρη, 20.00, Σολωμού 13, όροφος 1ος

 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ…

ΕΛΑΤΕ ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙΑ,ΕΛΑΤΕ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ,

ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Αντιφασιστικό-Αντιεξουσιαστικό Στέκι Δίστομο

12/11/17

Posted in Ανακοινώσεις | Tagged , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση για Κολωνό-Σεπόλια και κάλεσμα σε αντιφασιστική διαδήλωση στα Σεπόλια

Video από το 1ο Σάββατο αντιφασιστικής-λαϊκής αλληλεγγύης [4/11/17]

Posted in Οπτικοακουστικό υλικό | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Video από το 1ο Σάββατο αντιφασιστικής-λαϊκής αλληλεγγύης [4/11/17]

Ενημέρωση από την Κοινωνική-Λαϊκή Κουζίνα στον Άγιο Παντελεήμονα

   Ενημέρωση από την Κοινωνική-Λαϊκή Κουζίνα στον Άγιο Παντελεήμονα

Σαν Στέκι Δίστομο, έχουμε επιλέξει να βρισκόμαστε σταθερά στην κατεύθυνση του εδαφικοποιημένου πολύμορφου μετωπικού μαχητικού αντιφασισμού. Αυτό και μόνο μας απαγορεύει οποιαδήποτε σκέψη ανυπομονησίας ή πολιτικής βιασύνης. Βήμα-βήμα, εκτιμούμε πως η σύνδεση του μαχητικού αντιφασισμού σε μια απελευθερωμένη ζώνη με την υλική ανάγκη της τροφής είναι μονόδρομος για την κοινωνική οχύρωση του αγώνα μας.

Για εμάς,  το πρώτο Σάββατο αντιφασιστικής-λαϊκής αλληλεγγύης στον Άγιο Παντελεήμονα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Πάνω από 80 μερίδες φαγητού μοιράστηκαν στην Αντιφασιστική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα. Η σύνδεση και η επικοινωνία τόσο με το πολυεθνικό προλεταριάτο του Αγίου Παντελεήμονα όσο και με τον κόσμο που ενημερώθηκε και ήρθε σήμερα αποτιμάται θετικά από το Στέκι. Γνωρίζουμε πως η 4η Νοέμβρη αποτελεί την αρχή μιας μακράς διαδικασίας για την οικοδόμηση του αναγκαίου υλικά δικτύου λαϊκής αλληλεγγύης που απαιτούν οι καιροί της κοινωνικής αφαίμαξης και ταξικής λεηλασίας που βιώνουμε. Δεν σκοπεύουμε να παραχωρήσουμε χιλιοστό από τις κατακτήσεις μας.Ο μαχητικός αντιφασισμός έχει την δυνατότητα και την προοπτική να απλωθεί σε κάθε γειτονία, να γίνει το αντίπαλο δέος στους φασίστες και στους κρατικούς προστάτες τους.

ΠΙΣΩ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ

ΕΜΠΡΟΣ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΕΣ

Αντιφασιστικό-Αντιεξουσιαστικό στέκι Δίστομο

 

Posted in Ανακοινώσεις | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ενημέρωση από την Κοινωνική-Λαϊκή Κουζίνα στον Άγιο Παντελεήμονα